Vndichlyhoi’s Weblog

ĐẠI CHÚNG HOÁ

Posted in Uncategorized by vndichlyhoi on August 13, 2008

VẤN ĐỀ ÂM DƯƠNG LÝ HỌC

Tự trong Vũ trụ Âm dương đã hiển hiện trùng trừng điệp điệp ngay từ khởi đầu của Vũ Trụ , điểm khởi đầu đó cũng là điều con người hằng mong muốn tìm hiểu khám phá , nhận thức Âm dương của con người ở mỗi nơi mỗi lúc đều có nhiều hình thức hơi khác nhau hay khác biệt hoặc quá khác , nhưng nội dung hàm chứa một Âm dương lý vĩnh viễn là một là Sự Biến dịch tạo hình Vũ trụ và Vạn vật từ một Điểm Không khởi đầu Không Hoàn Toàn Không để thành CÓ và Biến đổi Biến Hoá Biến động thành Vũ trụ muồn mầu muôn vẻ hôm nay .

Đã có rất nhiều Triết gia , Lý thuyết gia đưa ra rất nhiều Giả thuyết Cấu tạo Vũ Trụ nhưng gần nhất cận đại nhất và được các Nhà Khoa Học Lý Thuyết như Albert Einstein với Lý thuyết Tương Đối , Edwin Hubble với Thuyết Vũ trụ nở rộng dẫn đến Lý thuyết vụ nổ Big Bang và hiện nay là Nhà Bác Học Stephen Hawking của Học Hội Hoàng Gia Anh .

Các Khoa học gia ngày nay đã đành phải mô tả Vũ trụ theo hai Lý thuyềt : Thuyết Cơ Học Lượng Tử và Thuyết Tương Đối Tổng Quát để khảo sát . Thuyết Tương đối mô tả Trọng trường và cơ cấu vĩ mô của vũ trụ trong khả năng quan sát được ( 10 luỹ thưà 24 Dậm Anh ) Thuyết Cơ học lượng tử giải thích các hiện tượng vô cùng nhỏ ;do đó người ta đang cố gắng tìm kiếm một Lý thuyết hợp nhất cho cả hai .

Stephen Hawking đã viết :

Chúng ta biết gì về Vũ Trụ ? Vũ trụ có một khởi thuỷ hay không ? Và nếu có thì chuyện gì xẩy ra trước đó ? Bản chất Thời gian là gì ? Liệu nó sẽ đi tới kết cuôc hay không ?

A Brief history of time Vol. I

Để tìm cách giải quyết những bế tắc của Khoa học Tây phương Werner Heisenbergđã gợi ý qua Kinh nghiệm của Nhật Bản :

Đóng góp lớn nhất trong ngành Vật lý Lý thuyết của Nhật Bản sau cuộc chiến tranh thế giới vừa qua có lẽ là dấu hiệu của một mối liên hệ nhất định giữa các tư tưởng phương Đông và nội dung triết học của lý thuyết lượng tử.

Werner Heisenberg

Vì thế các Học giả phương tây đã ồ ạt sang Phương Đông nghiên cứu ; có thể nói người đầu tiên là Mục sư Richard Wilhelm (1873-1930) cùng phái đoàn truyền giáo sang China , Ông là người rất say mê lãnh vực Tâm linh nên đã ở lại China trên 20 năm ; nhận thấy Kinh Dịch là trọng yếu nhất trong tất cả các Bộ kinh Trung quốc , nên đã học hỏi và chuyển ngữ Kinh Dịch từ tiếng Trung hoa sang Tiếng Đức tựa đề I Ching The book of Change ( I Ging Das Buch der Wandlungen), đây cũng là tác phẩm nổi tiếng nhất Thế giới là tiền đề cảnh tỉnh Khoa Học vật chất vô thần và ông đã hoàn tất vào năm 1923 Sách được dịch sang tiếng Anh bởi Kary Baynes học trò của ông .Ông là sáng lập viên China Institut tại Frankfurt nhằm cố gắng thúc đẩy sự hiểu biết giữa Đông và Tây phương ; mặc dù gặp nhiều sự chống đối của Giáo hội nhưng ông cũng được nhiều sư ủng hộ như của Bá Tước Hermann Keyserling , Karl Gustav Jung khi dậy ở The School of Wisdom Darmstadt , và nhiều người khác như Hermann Hesse , Martin Buber , Joseph Hauer. Rabindranath Tagore v.v…sau này người con của Bá tước Keyserling , Arnol Keyserling (1922-2005) Giáo sư tại Academy of Applid Arts Vienna cũng lãnh hội tinh hoa để truyền giảng cho đến nay . The Shool of Wisdom có mặt nhiều nơi trên thế giới .

.

Tiếp đó một làn sóng đi Học Tiếng Việt nổi rộ khắp toàn cầu ; đây là điều chúng ta nên chú ý và nên đặt câu hỏi Tại sao ? .

Tại Á châu , nền Triết học Âm dương Dịch lý nằm sâu thẳm trong lòng mỗi Dân tộc cho nên chúng ta không lạ gì khi nghe nói Dịch lý Tầu , Dịch Lý Nhật , Dịch Lý Đại Hàn , Dịch Lý Việt Nam … Điều đáng tiếc là Người Việt từ lâu đã không tìm hiểu và phát triển Văn minh Dịch Lý của mình , phải chăng do bị liên tục đô hộ của Ngoại bang và do dồn góp nỗ lực chống nội ngoại xâm nên sự thăng hoa đã bị trì hoãn cùng với sự tự ti lạc hậu và vọng ngoại đã làm đình trệ Tâm thức Việt !

.

Gần đây một số nhân sĩ đã vực dậy Văn hoá Dân tộc; LM Lương Kim Định là tiêu biểu tuy vẫn còn ảnh hưởng Dịch Tầu dùng tài liệu của Dịch Tầu ! Hiện nay với Khoa Khảo Cổ Học một số nhà nghiên cứu như Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh , Trần Quang Bình v.v… đưa vấn đề Nguồn gốc Kinh Dịch là của Người Việt Cổ xưa và chứng minh sự kiện này là có thật với nhiều bằng chứng sâu sắc .

Năm 1965 tại Sài gòn Hội Dịch Lý Việt Nam đã ra một Tuyên ngôn Đại Chúng Hoá minh định một nền Học thuật Dịch lý hoàn toàn của người Việt không chấp vá lai căng ; đã Đại Chúng Hoá một Nền Văn Minh Dịch Lý Việt Nam , một nền Văn Học Việt Nam Mới , một Kỷ Nguyên Mới của Dân Tộc: Kỷ Nguyên Tiên Hậu Thiên Trí Tri Ý Thức ; đã hoàn tất một Khoa Học Tổng Tập gồm 9 Phân Khoa .

Dưới đây là đoạn trích trong Tuyên Ngôn Đại Chúng Hoá :

·Trong một Đoạn Tài liệu quyển “Trí-Tri Ý-Thức lưỡng diện” ( *bí mật giao đến Hội DLVN tại Hoà Hưng) đã viết rất rõ ràng rằng: “Kể từ Lénine tới Mao-Trạch-Đông, họ luôn luôn khuyến cáo các cấp lãnh-đạo Cộng-Sản PHẢI BIẾT ĐỘI LỐT DÂN-TỘC để mà đi . Vậy, học-thuyết Tư-Bản và Cộng-Sản trên đường đi là CHUYÊN-MÔN ĐỘI LỐT DÂN-TỘC khi Xâm-Lăng, Tư-Bản và Cộng-Sản đã chung nhau ra sức Tiêu Diệt Kỷ-Nguyên Mới, tức Kỷ-Nguyên Tiên-Hậu-Thiên Trí-Tri Ý-Thức (hay Kỷ-Nguyên Liên-Hành-Tinh cũng vậy) do dân-tộc Việt-Nam Khai-Sáng, nhưng, không được, rồi vì Chuyên-môn đội lốt dân tộc, thành thử ra phải đội lốt Dịch Lý Việt-Nam để mà đi!

Điều này chứng minh rõ ràng khắp nơi ở Ngoại-Quốc đã hay biết Dịch-Lý Việt-Nam, còn như ở trong nước:

·Tuyển-Tập “TƯ-TƯỞNG” số 7/70 vàsố 5/71 của Viện Đại-Học Vạn-Hạnh các Giáo-sư có tầm-vóc lớn tại Viện này đã bày tỏ Thái-Độ và Trình-Độ Hiểu-Biết của mình về Vấn-Đề Dịch-Lý nhưng lại cố ý ém nhẹm Dịch-Lý Việt-Nam một cách lộ-liễu, đáng trách .

·Cục Quân-Huấn Việt-Nam Cộng-Hòa với Tuyển-Tập 8 đã quả-quyết: Chỉ có DỊCH LÝ mới không sợ sai lầm và chỉ có Dịch-Lý mới giải-quyết được Chiến Tranh Việt-Nam và Hậu quả .

·Giáo-Sư Hoàng-Xuân-Việt đã mời chúng tôi lên truyền hình Việt-Nam ở mục “Những vấn-đề của chúng ta hôm nay” để công-khai tìm hiểu D.L.V.N.

·Giáo-Sư Tiến-Sĩ Nguyễn-Thị-Huệ đã mời Hội DLVN diễn-thuyết tại Học-Viện Quốc-Gia Hành-Chánh Việt-Nam Cộng-Hòa .

·Giáo-Sư Phạm-Văn-Sơn giới-thiệu Dịch-Lý Việt-Nam trong quyển “Cần phát-triển Văn-Hóa Việt” đã được trường Cao-Đẳng Quốc-Phòng Việt-Nam chấm đậu “ngoại hạng” do Thủ-Tướng Trần-Thiện-Khiêm ký tên .

( Hết trích )

Vậy, đã quá rõ ràng, không thể phủ-nhận, không thể chối-cãi và cũng không thể nào cho rằng Hội DLVN CHỦ-QUAN khi nói: “Tại vì có vấn-đề DỊCH-LÝ TÂN-KỲ” do Dân-Tộc Việt-Nam Phát-Minh mà khiến xui được nhiều người Đại Trí-Thức Ngoại-Quốc học Ngôn-Ngữ Việt rần-rộ.

.

Riêng Đại chúng Việt Nam cho đến nay không được biết đến hoặc hay biết quá ít về Dịch Lý Việt Nam chính là do mưu đồ của những kẻ muốn thống trị VN lâu dài , đã kìm hãm truyền bá, bị và được che dấu vu khống bôi nhọ trù dập những nhân sĩ chân chính của Hội Dịch Lý Việt Nam .

Tóm lại Dịch Lý là Lý lẽ biến hoá biến đổi biến động, liên lỉ liên tục, bỉ thái thái bỉ, tuần tự trật tự của Vũ Trụ, là Lý lẽ Cấu thành Vũ Trụ , là Huyền cơ Tạo Hoá ; Lý lẽ ấy phải đúng ở mọi nơi mọi lúc , phải chi li nhiệm nhặt nội tại trong mọi giống loài , để khám phá được Lý lẽ ấy con người chỉ cần tự kiểm chứng , chiêm nghiệm dồi mài liên lỉ với tài liệu chính thống của Hội Dịch Lý VN để Trí tri Ý của chình mình có được thần minh vô tư bất thiên bất nhiễm bắc cầu cùng với huyền vi và hiệu hữu , tri cảm bị và được; đó là nguyên tắc tu tập của Dịch lý Việt Nam .

.

Việt Nam Dịch Lý Hội

Phân Hội Đức


Lôi Hoả Phong 12.07.MậuTí

___________________________________________

*Lời ghi chú thêm của người viết .